Hlavička MÚA

Projekt Zápisy ze zasedání československé vlády v Londýně 1940–1945


Projekt Zápisy ze zasedání československé vlády v Londýně 1940–1945

Realizace projektu

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně

1940   |  1941   |  1942   |  1943   |  1944   |  1945   |

Díl II (1942)

Postup prací

Hlavním cílem projektu je v letech 2009–2010 soustředit a k vydání připravit druhý díl záznamů z jednání československé exilové vlády v Londýně v roce 1942. Rozvaha celého projektu počítá se 4 svazky (1940-1945). Grantový projekt je plánován na dva roky, přičemž v prvním roce řešení bude připravena maketa edice – což znamená shromáždění všech zápisů z jednání daného období a doplňujících dokumentů, jejich ediční zpracování, v druhém roce pak bude připraven rukopis publikace k vydání. Základem navrhované edice budou zápisy ze zasedání československé exilové vlády v Londýně, dále programy jednotlivých jednání vlády a také usnesení. Součástí edice se musí stát také přílohy k jednáním vlády, které tvoří většinou zprávy jednotlivých ministrů, přednesené na jednání vlády. Tyto zápisy budou podle pravidel vědecké ediční práce podrobeny vnitřní i vnější kritice, edičně zpracovány a odborně komentovány. Texty dokumentů budou publikovány v jazyce originálu (převážně čeština, v případě některých příloh i angličtina, francouzština a další jazyky). Publikace bude doplněna obsáhlým anglickým resumé. Celou edici bude doprovázet úvodní historická studie, ediční úvod a jmenný rejstřík.


Aktualizováno: 2009-07-02       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.