Hlavička MÚA

Projekt Zápisy ze zasedání československé vlády v Londýně 1940–1945


Projekt Zápisy ze zasedání československé vlády v Londýně 1940–1945

Personální obsazení exilových vlád

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně

1940   |  1941   |  1942   |  1943   |  1944   |  1945   |

21. července 1940 – 12. listopadu 1942

předseda vlády Jan Šrámek
ministr zahraničních věcí Jan Masaryk
ministr vnitra Juraj Slávik
ministr financí Eduard Outrata, do 27. 10. 1941, Ladislav Feierabend, od 27. 10. 1941
ministr národní obrany gen. Sergej Ingr
ministr pro hospodářskou obnovu Jaromír Nečas, od 27. 10. 1941
ministr sociální péče František Němec
státní ministři
Ján Bečko, od 27. 10. 1941 pověřený vedením Nejvyššího účetního a kontrolního úřadu
Ladislav Feierabend, do 27. 10. 1941
Jaromír Nečas, do 27. 10. 1941
Eduard Outrata, od 27. 10. 1941 pověřený agendou ministerstva obchodu, průmyslu a živností
Štefan Osuský, do 31. 3. 1942
Hubert Ripka, od 27. 10. 1941 v ministerstvu zahraničních věcí
gen. Rudolf Viest, od 27. 10. 1941 v ministerstvu národní obrany
Ján Lichner
Jaroslav Stránský, od 27. 10. 1941 pověřený agendou ministerstva spravedlnosti
státní tajemníci
Hubert Ripka, do 27. 10. 1941 v ministerstvu zahraničních věcí
gen. Rudolf Viest, do 27. 10. 1941 v ministerstvu národní obrany
Ján Bečko, do 27. 10. 1941 v ministerstvu sociální péče

12. listopadu 1942 – 4. dubna 1945

předseda vlády Jan Šrámek
ministr zahraničních věcí Jan Masaryk
ministr vnitra Juraj Slávik, zároveň pověřen agendou ministerstva školství a národní osvěty
ministr spravedlnosti Jaroslav Stránský
ministr financí Ladislav Feierabend , od 28. 2. 1945 pověřen správou
ministr národní obrany gen. Sergej Ingr, do 19. 9. 1944, Jan Masaryk, od 19. 9. 1944 pověřen správou
ministr pro hospodářskou obnovu František Němec, od 3. 8. 1944 zároveň československý vládní delegát pro osvobozené území ČSR
ministr sociální péče Ján Bečko, zároveň pověřen agendou ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy
ministr zemědělství Ján Lichner, zároveň pověřen agendou ministerstva veřejných prací
ministr obchodu, průmyslu a živností František Němec, do 3. 8. 1944 pověřen správou, Václav Majer, od 3. 8. 1944
státní ministři
Hubert Ripka, v ministerstvu zahraničních věcí
gen. Rudolf Viest, do 19. 9. 1944 v ministerstvu národní obrany


Aktualizováno: 2009-07-02       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.