Hlavička MÚA

Projekt Zápisy ze zasedání československé vlády v Londýně 1940–1945


Projekt Zápisy ze zasedání československé vlády v Londýně 1940–1945

Historie projektu

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně

1940   |  1941   |  1942   |  1943   |  1944   |  1945   |

Obálka

Edice navazuje na publikaci 60 zápisů ze zasedání Československého národního výboru v Paříži z let 1939–1940, předchůdce československé vlády, které byly vydány péčí obdobného autorského kolektivu v roce 1999 (Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády. Příloha. Zápisy ze zasedání Československého národního výboru 1939–1940, ed. Jan Kuklík, Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček, Praha 1999, 352 s.). Jednání vlád Republiky československé z let 1918–1938 formou jednak katalogů a rejstříků k protokolům příslušné vlády a jednak edic vybraných pasáží z protokolů schůzí příslušné vlády zpřístupňují na základě fondu Předsednictvo ministerské rady pracovníci Státního ústředního, resp. Národního archivu v Praze.

Zápisy ze schůzí československé exilové vlády patří k souborům dokumentů, které byly objeveny relativně nedávno, v roce 2002 při inventarizaci Benešova fondu v Archivu Ústavu T. G. Masaryka. Z celkového počtu schůzí bylo do té doby známo jen několik málo záznamů, zachovaných v jiných archivních uloženích. V úplnosti však byly do doby zahájení projektu publikovány pouze 2 zápisy o jednání vlády, kterých se zúčastnil prezident Edvard Beneš (Helena Nováčková, Ivan Šťovíček, Edvard Beneš o jednání v Moskvě v prosinci 1943. Dokument, Soudobé dějiny 1996, č. 2/3, s. 323–349; Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček, Edvard Beneš v USA v roce 1943. Dokumenty, Sborník archivních prací 1999, č. 2, s. 213–309). Vedle strojopisných přepisů dokumentů existují i rukopisné záznamy, zachované ve fondu Předsednictvo ministerské rady, Londýn v Národním archivu v Praze, ty však vzhledem k nečitelnosti nejsou publikovatelné.

Projekt byl zahájen v návaznosti na dokončení zpracování archivního fondu E. Beneš z let 2001–2006.
Aktualizováno: 2009-07-02       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.