Hlavička MÚA

Projekt Zápisy ze zasedání československé vlády v Londýně 1940–1945


Projekt Zápisy ze zasedání československé vlády v Londýně 1940–1945

Ediční zpracování

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně

1940   |  1941   |  1942   |  1943   |  1944   |  1945   |

Uspořádání dokumentů v edici je složitější než u jiných pramenných publikací. Dokumenty vztahující se k jednání jedné schůze vlády tvoří uzavřený soubor. Tyto soubory jsou pak uspořádány chronologicky, podle data zasedání, a jsou opatřeny pořadovým číslem schůze, tak jak tomu bylo v jednotlivých zápisech. Každý soubor dokumentů ze schůze vlády má čtyři oddíly označené v edici římskými číslicemi:
I. Pořad schůze
II. Zápis o schůzi
III. Zpráva o výsledku jednání
IV. Přílohy


Aktualizováno: 2009-07-02       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.