Hlavička MÚA

Projekt Zápisy ze zasedání československé vlády v Londýně 1940–1945


Projekt Zápisy ze zasedání československé vlády v Londýně 1940–1945

Cíl projektu

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně

1940   |  1941   |  1942   |  1943   |  1944   |  1945   |

Cílem projektu je vydat 185 zápisů z jednání československé exilové vlády v Londýně za druhé světové války. Edici archivních dokumentů doplní úvodní historické studie, ediční úvod a rejstříky. Rozvaha projektu počítá se 4 díly ve více svazcích. Edice přibližující činnost vedení československého exilu je poctou boji za národní svrchovanost a státní samostatnost během druhé světové války a je předpokladem pro syntetická zpracování československých dějin tohoto období a jeho zapojení do historické paměti obyvatel České republiky.Aktualizováno: 2009-07-02       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.