Hlavička MÚA

Aktivity Archivu ÚTGM

Organizační struktura MSÚ

Masarykův ústav AV ČR: Archiv MSÚ (Archiv ÚTGM)

Archiv MSÚ (Archiv ÚTGM)

Archiv   |  Badatelna   |  Aktivity archivu   |  Pracovníci   |  Prosba   |

Archiv

Masarykův osobní archiv se stal součástí Ústavu TGM v roce 1932. Postupně měl být doplňován o písemnosti rodiny a Masarykových spolupracovníků. Obsah osobního archivu definoval v době zřizování Ústavu TGM sám Masaryk. Podle něj jde o soubor materiálů vědeckého, filozofického a politického charakteru, dokumentující činnost spisovatelskou, učitelskou a politickou. Tvoří ho rukopisy, korespondence, poznámky a obecně dokumenty z doby předválečné, válečné a poválečné. Celý soubor je organický nedělitelný celek. V současnosti lze v Archivu ÚTGM studovat nejen písemnou pozůstalost TGM a členů jeho rodiny, ale i jeho nejbližšího spolupracovníka E. Beneše. Důležitou součástí jsou písemnosti Ústavu TGM, instituce, která se od založení v roce 1932 zabývala a po obnovení v roce 1990 pokračovala ve studiu života a díla T. G. Masaryka. Archiv je od roku 1990 také prvořadým zdrojem pramenů při vydávání spisů TGM.

Badatelna

Informace

Pracovníci archivu

vedoucí
Mgr. Jan Bílek
telefon: 286 010 135, e-mail: bilek(at)mua.cas.cz

odborná pracovnice
Zuzana Jirsová
telefon: 286 010 136, e-mail: jirsova(at)mua.cas.cz

odborná pracovnice
PhDr. Helena Kokešová
telefon: 286 010 136, e-mail: kokesova(at)mua.cas.cz

odborná pracovnice (0,5)
Mgr. Vlasta Quagliatová
telefon: 286 010 136, e-mail: quagli(at)seznam.cz

vědecký pracovník (grant)
prom. hist. Ivan Šťovíček, CSc. (0,25)
telefon: 286 010 135

pracovníci Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s. nebo ostatní smluvní pracovníci
prom. hist. Karol Bílek, Věra Kaucká, Mgr. Erik Maršoun

Bibliografie pracovníků našeho archivu je zpracována v centrálním přehledu ústavu v celoakademické evidenci publikací ASEP

Prosba

Archiv Ústavu T. G. Masaryka ve správě Masarykova ústavu AV ČR pečuje o archivní osobní fondy T. G. Masaryka, E. Beneše a členů jejich rodin. Pomozte shromažďovat další písemnosti! Cenným archiváliím se dostane úplné specializované péče a budou zpřístupňovány k odbornému historickému studiu nebo výstavám pro širokou veřejnost. Nedopusťte zkázu rukopisů, korespondence, výstřižků nebo fotografií, kterým se může dostat trvalého zabezpečení. Uložením v archivu poskytnete písemným památkám nejlepší službu. Nepodceňujte jejich význam a přispějte prosím k jejich zachování.

Těšíme se na vaši návštěvu.


Aktualizováno: 2010-11-16       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010