Hlavička MÚA

Aktivity Archivu ÚTGM


Organizační struktura MSÚ

Masarykův ústav AV ČR: Archiv ÚTGM

Archiv ÚTGM – aktivity v roce 2009

Vyznamenání Ivana Šťovíčka

Záslužný kříž III. st. ministra obrany České republiky obdržel v říjnu 2009 archivář a editor prom. hist. Ivan Šťovíček, CSc.

Slavnostního otevření zrekonstruované vily prezidentského páru Hany a Edvarda Benešových

v Sezimově Ústí dne 28. května se na pozvání předsedy vlády ČR zúčastnili i zástupci našeho archivu, který pečuje o největší část archivního osobního fondu E. Beneše (některé dokumenty z písemné pozůstalosti byly svého času v domě uloženy).

Slavnost navázala na pietní akt u příležitosti 125. výročí narození druhého československého prezidenta v zahradě u hrobky manželů Benešových, kterému byli přítomni zástupci prezidentské kanceláře, parlamentu, vlády v čele s premiérem, zástupci místní samosprávy a řady dalších organizací.

Vile byla po necitlivé přestavbě ze sedmdesátých let minulého století zčásti navrácena původní podoba včetně mobiliáře v reprezentativním obytném přízemí, v patře pak v prezidentově pracovně a ložnici – úmrtním pokoji. Vilu i její vybavení, s četnými starožitnými solitéry, a přilehlou zahradou manželé Benešovi vnímali jako nejužší soukromý domov. Po obnově z let 2006 až 2009 se stala, spolu s nedávno v zahradě nedaleko hrobky vybudovaným Památníkem, důstojnou připomínkou E. Beneše i jeho manželky. Úřad vlády k příležitosti vydal brožurku Vila Hany a Edvarda Benešových.

Pozvánka...

Odhalení pomníku operaci Anthropoid

(atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942) dne 27. května 2009 v Praze nedaleko sídla Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. se zúčastnili i jeho pracovníci, kteří mj. pečují o archivní fond E. Beneš, v němž jsou uloženy dokumenty vztahující se k této akci.Aktualizováno: 2009-11-13       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.