Hlavička MÚA

Aktivity Archivu ÚTGM


Organizační struktura MSÚ

Masarykův ústav AV ČR: Archiv ÚTGM

Archiv ÚTGM – aktivity v roce 2008

Korespondence v archivní pozůstalosti Edvarda Beneše

je název souhrnné studie k tématu, která vyšla ve sborníku Moderní dějiny 16, Praha 2008, s. 321–339.

Konference Muži Října 1918

Logo konference

Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 90. výročí vzniku Československé republiky se uskutečnila ve dnech 23. a 24. října 2008 v Praze.


Album konference Muži Října 1918

Podrobné informace a video z konference na samostatné stránce...

Ohlas konference v médiích...

Webové album z konference Muži Října 1918...


msú

Ocenění Ivana Šťovíčka

Medaili Za zásluhy o české archivnictví udělil prom. hist. Ivanu Šťovíčkovi, CSc. ministr vnitra České republiky dne 27. června za celoživotní zásluhy o obor.

Ivan Šťovíček: Ediční teorie a metodika

Album z prezentace Ivan Šťovíček

Prezentace knihy, ve středu 12. března 2008 v 16.30 v kavárně knihkupectví Academia, Václavské náměstí, Praha.
Podrobnosti (pdf)...

Webové album z prezentace knihy I. Šťovíčka...


Aktualizováno: 2009-01-20       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.