Hlavička MÚA

Aktivity Archivu ÚTGM


Organizační struktura MSÚ

Masarykův ústav AV ČR: Archiv ÚTGM

Archiv ÚTGM – aktivity v roce 2007

Cesta prezidenta Beneše do Moskvy

je název zdařilého krátkého filmového dokumentu České televize (vysílán v letošním roce), na jehož přípravě se archiv podílel materiály z Benešova fondu.

Karel Kramář

Mezinárodní vědecká konference KAREL KRAMÁŘ (1860–1937)

Více o akci na samostatné stránce...


Obálka výroční publikace

Podíleli jsme se na vydání

výroční publikace Už vícekrát nezazní tak těžce requiem... Před sedmdesáti lety zemřel T. G. Masaryk. Praha 2007.


Souhrnný článek o zpracování fotografií archivního fondu E. Beneš a vzniku Digitálního fotoarchivu

přinesl Zpravodaj pobočky České informační společnosti při Národním archivu, č. 49 / 2006, který vyšel jako sborník příspěvků z 11. konference archivářů ČR (Archiv jako informační centrum, Chrudim 4.-6. května 2005).


Aktualizováno: 2008-11-28       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.