Hlavička MÚA

Aktivity Archivu ÚTGM


Organizační struktura MSÚ

Masarykův ústav AV ČR: Archiv ÚTGM

Archiv ÚTGM – aktivity v roce 2006

Zpracování fondu E. Beneš dokončeno

Koncem roku 2006 byla dokončena poslední pomůcka fondu E. Beneš z našeho archivu; komplet inventářů předznamenává završení základních prací na archivním zpracování a badatelském zpřístupnění významného archivního pramene českých dějin (rozsah 1145 kartonů). V roce 2007 by měla být ve spolupráci s Archivem Národního muzea, Archivem Ministerstva zahraničních věcí aj. vydána pomůcka ke všem částem Benešovy písemné pozůstalosti tiskem.


Výstava Parlement v zrcadle času

uskutečněná při příležitosti 10. let Senátu Parlamentu České republiky ve Valdštejnském paláci v Praze představí vývoj parlamentarismu v našich zemích. Termín trvání : 25. října 2006 – 12. ledna 2007. Vystaveny budou i exponáty z fondů archivu.


120. výročí narození Jana Masaryka

Archiv se účastnil zářijových akcí připomínajících 120. výročí narození Jana Masaryka: odhalení desky a busty v areálu vily Osvěta v Praze 2, asistoval při natáčení pro zpravodajství České televize a poskytl reprodukce archiválií pro zvláštní číslo Informačního zpravodaje Společnosti J. Masaryka. Se Společností J. Masaryka udržuje archiv blízké vztahy.


Rozhlasový pořad z korespondence T. G. Masaryk – K. Kramář

Pořad redaktora Ondřeje Housky pro ČRo6 je možno si poslechnout (stream) nebo stáhnout (download) ze zvukového archivu ČRo na adrese www.rozhlas.cz/cro6, v rubrice „Rádio na přání“, pod jménem pořadu „Politická literatura na českých pultech“.
K publikaci viz též zprávu o prezentaci knihy

Výstava Pražský hrad ve fotografii 1900–1939

probíhá od 11. srpna 2006 do 14. ledna 2007 i ve spolupráci s naším pracovištěm.


100 let od pobytu T. G. Masaryka v Krucemburku

Výstava připomínající výročí 100 let od pobytu T. G. Masaryka v Krucemburku – ve spolupráci s naším archivem (červenec 2006).

Dr. M. Smutný navštívil archiv MSÚ

Dne 29. května navštívili pracoviště archivu manželé Smutní z Velké Británie. Mladší syn kancléře prezidenta republiky E. Beneše dr. M. Smutný se seznámil s novým umístěním souboru a prohlédl si nově zpracovaný fond svého otce J. Smutného, který obohatil darem několika jednotlivin.

Anglická verze on-line databáze Digitální fotoarchiv

Masarykův ústav – Archiv AV ČR a Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. oznamují zprovoznění anglické verze a ikony on-line provozované databáze Digitální fotoarchiv - překlad Marie Neudorflová, realizace Kamil Hanák; ikona/logo Milan Barvík. Projekt vznikl ve spolupráci s firmou Bach systems, s. r. o.

Reportáž o vztahu T. G. Masaryka a O. Sedlmayerové

Záběry do reportáže o vztahu T. G. Masaryka a O. Sedlmayerové natáčela v archivu televize Nova dne 6. dubna.

Archivní soubor ÚTGM v dubnu nepřístupný – stěhování archivu MSÚ

Oddělení archivu útvaru Masarykův ústav – archivní soubor ÚTGM – bylo z důvodu stěhování z ulice Na Florenci 3, Praha 1
do ulice Gabčíkova 10, Praha 8 pro všechny badatele v měsíci dubnu nepřístupné.


Prezentace knihy Korespondence T. G. Masaryk - Karel Kramář

Prezentace knihy Korespondence T. G. Masaryk - Karel Kramář, souborné kritické edice dostupné vzájemné korespondence čítající 384 dokumentů, se uskutečnila dne 6. března v kavárně knihkupectví Academia na Václavském náměstí.

foto 5735


Promluvili oponent práce prof. dr. Zdeněk Kárník

foto 5753


a spoluautor úvodní studie doc. dr. Martin Kučera.

foto 5770Přítomní editoři publikace H. Kokešová,

Foto 5730


J. Bílek

Foto 5722


a V. Quagliatová.

Foto 5728


Přípitek pronesl ředitel Masarykova ústavu - Archivu AV ČR doc. dr. I. Šedivý.

Foto 5783


Knihu přišli přivítat také prof. dr. I. Hlaváček, doc. dr. L. Petráňová, J. Tichý st., doc. dr. E. Broklová,

Foto 5793


dr. H. Nováčková, prom. hist. I. Šťovíček a dr. J. Gebhart.

Foto 0012Ohlasy publikace (pdf)...

Aktualizováno: 2008-11-28       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.