Hlavička MÚA

Aktivity Archivu ÚTGM


Organizační struktura MSÚ

Masarykův ústav AV ČR: Archiv ÚTGM

Archiv ÚTGM – aktivity v roce 2005

Naczelna dyrekcja archiwów państwowych, Varšava, Polsko v souvislosti s programem Reconstruction of the Memory of Poland vyslala v říjnu 2005 Wiolettu Lipinskou studovala polonika i do našeho archivu. Databázi viz www.archiwa.gov.pl.


Dokument z fondu E. Beneš si pro výstavu Flight, Expulsion, Integration vyžádal Haus ger Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (www.hgd.de), Bonn


Studie Fotografie v archivním fondu Edvard Beneš s bohatým obrazovým doprovodem vyšla ve sborníku pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky Historická fotografie 2005.Obsáhlá studie o dějinách archivního fondu E. Beneš byla publikována v Archivním časopise 2004, č. 3 a 4.


Fotografie uložená v našem archivu (fond E. Beneš, i. č. 1020) je také součástí expozice londýnského muzea W. Churchilla ( více Právo 10. 2. 2005).Archiv poskytl fotografie pro výstavu T. G. Masaryk a knihy, která se ve spolupráci s Masarykovým ústavem AV ČR, především jeho knihovnou, uskutečnila v Muzeu v Lánech (únor–duben).


Záběry do filmu o T. G. Masarykovi pro soutěžní cyklus Největší Čech natáčel v archivu dne 15. 3. 2005 štáb České televize pod vedením režisérky Olgy Sommerové.


Seminář studentů historie FF UK vedený doc. dr. Janou Čechurovou se 29. března seznámil s aktivitami Masarykova ústavu, především archivu.


Památník dr. Edvarda Beneše slavnostně otevřený v květnu 2005 v Sezimově Ústí vznikl i ve spolupráci s naším archivem.


Digitální fotoarchiv se v květnu 2005 dočkal nové tváře webové aplikace a rozšíření obsahu. Představen byl na 11. konferenci archivářů České republiky. Archiv takto mj. přispívá k připomínce 60. výročí konce druhé světové války.


Archiv poskytl fotografie pro výstavu T. G. Masaryk a československé legie, která se ve spolupráci s Masarykovým ústavem AV ČR uskutečnila v Muzeu v Lánech (červen–září).


Aktualizováno: 2008-11-28       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.