Hlavička MÚA

Aktivity Archivu ÚTGM


Organizační struktura MSÚ

Masarykův ústav AV ČR: Archiv ÚTGM

Archiv ÚTGM – aktivity v roce 2004

Výstavu Masarykovci a Bystrička připravil ve spolupráci s MSÚ AV ČR Klub slovenskej kultúry v Prahe (N. Vitanovská) na měsíce říjen a listopad v radnici Městské části Praha 3.Digitální fotoarchiv provozovaný on-line a obsahující prozatím 3000 digitálních kopií fotografií z archivního fondu E. Beneš uvedl archiv do provozu při komorní slavnosti dne 13. září. Databáze a vyhledávací aplikace vznikla ve spolupráci s firmou Bach systems, s. r. o.120 (1K)V roce 120. výročí narození Edvarda Beneše se pracovníci archivu účastnili semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.cas (3K)Česká archivní společnost schválila na své valné hromadě dne 23. března vznik tematické sekce Archivů zvláštního významu. Ústav s archivem se podílejí na její činnosti.sum (7K)Výroční setkání Společnosti Jana Masaryka se tradičně uskutečnilo v Černínském paláci, v letošním roce dne 11. března. Byla na něm mj. uvedena kniha Antonína Suma Jan Masaryk stále s námi.O soše Edvarda Beneše pro město Sezimovo Ústí informovaly Lidové noviny dne 25. května. Autor připravovaného pomníku akademický sochař Jan Řeřicha se zmínil o dlouhodobé spolupráci s naším archivem, ze kterého čerpá obrazové podklady.


Aktualizováno: 2009-09-10       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.