Hlavička MÚA

Knihovna MÚA AV ČR

Výběr z publikací ústavu

Výběr z publikací ústavu

Depozitář knihovny Archivu AV ČR

Depozitář knihovny Archivu AV ČR

Depozitář knihovny Masarykova ústavu AV ČR

Depozitář knihovny Masarykova ústavu AV ČR

Pojednání (Královské) české společnosti nauk z r. 1786

Pojednání (Královské) české společnosti nauk z r. 1786

Knihovna MÚA AV ČR

Adresa: Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8
Poloha na plánu Prahy...   Dopravní spojení...

Vedoucí:
Bc. Eva Vondráčková
+420 286 010 117, vondrackova(at)mua.cas.cz
Pracovníci knihovny AAV...
Pracovníci knihovny MSÚ...

Knihovna MÚA AV ČR je veřejně přístupná. Knihy z knihovny Archivu AV ČR si lze objednávat u Bc. Evy Vondráčkové nebo případně osobně během návštěvy badatelny.

Knihovna Masarykova ústavu (tj. původní fond Masarykovy knihovny a nový fond budovaný od roku 1995) sídlí na adrese: Na Florenci 3, Praha 1. Knihy k prezenčnímu studiu lze objednávat u PhDr. Michaely Tydlitátové.

Výpůjční doba knihovny Masarykova ústavu
Po: 8,30–15,00
St: 8,00–12,00
8,00–12,00

Knihovní řád

Fondy AAV

Naskenovaný katalog knihovny Archivu AV ČR (zahrnuje většinu knih získaných do r. 2002)

Katalog knihovny Archivu AV ČR (zahrnuje většinu knih získaných od r. 2002) na stránkách WWW OPAC systému ALEPH

Fondy MSÚ

Katalog knihovny Masarykova ústavu AV ČR (příruční knihovna MSÚ budovaná od r. 1995 + zpracovaná část historického fondu knihovny Ústavu TGM) na stránkách WWW OPAC systému ALEPH

Pro prezenční studium jsou zpřístupněny:

dokumenty z původního fondu knihovny ÚTGM:
knižní a jiné samostatně vydané práce TGM
knižní a samostatně publikované práce o životě a díle TGM
periodika:
původní fond (česká a slovenská)
výběr současných odborných periodik
dokumenty z příručních knihoven – současná knižní produkce:
život a dílo TGM
dějiny českých zemí a Československa 1848–1948
sborníky z konferencí
nekonferenční sborníky
bibliografie
encyklopedické slovníky

Časopis Čas

Knihovna Masarykova ústavu poskytuje k naskenování časopis Čas Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.; jednotlivé ročníky jsou k dispozici v digitalizované podobě.

Aktualizováno: 2010-08-30       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010