Hlavička MÚA

Vznik Masarykova ústavu a Archivu AV ČR

Pracoviště vzniklo 1. 1. 2006 připojením Masarykova ústavu AV ČRArchivu AV ČR. V souladu se zákonem 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích se jeho statut, a tím i jeho název změnil na Masarykův ústav – Archiv AV ČR, veřejná výzkumná instituce, od 1. 1. 2008 na Masarykův ústav a Archiv AV ČR, veřejná výzkumná instituce. Zřizovací listina... (pdf)
Přehled ředitelů AAV a MÚA...


Sídla MÚA AV ČR – foto


 

Přístup k hlavní budově budově MÚA – foto

Trasa od tramvaje...
Trasa od autobusu...

Základní údaje a spojení

Základní údaje

Struktura

Struktura MÚA AV ČR podrobně... →

Původní samostatné ústavy představují dnes vědecké útvary Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Viz Vznik MÚA AV ČR... (v pravém sloupci).

Adresa a kontakty

Orientační číslo

Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8
Tel.: 286 010 110, tel. + fax: 284 680 150
e-mail: mua(at)mua.cas.cz


Zobrazit místo Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. na větší mapě
Dopravní spojení...
Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť →
Mapy dalších pracovišť MÚA →

Poskytování informací (§ 106/1999 Sb.) →

Dopravní spojení

Hlavní budova Masarykova ústavu a Archivu AV ČR

je v Gabčíkově ulici č. 10, v Praze 8. (Sousedí ze zadní strany s areálem Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., jenž má vstup z ulice V Holešovičkách a kde se nachází také známá budova Prometheus.)

Dostupná je ze všech směrů a prostředků MHD od stanice Vychovatelna.

Tramvaje 10, 24 a 25 jak ve směru od stanice Kobylisy linky C metra, tak od stanice Palmovka linky B metra. Od zastávky je třeba podejít Zenklovu ulici podchodem. Trasa od tramvaje... (v pravém sloupci).

Autobusy 102 a 210 od stanice Nádraží Holešovice linky C metra. Od zastávky je třeba podejít ulici V Holešovičkách podchodem. Trasa od autobusu... (v pravém sloupci).


Aktualizováno: 2010-09-08       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010