Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Obálka časopisu Masarykův ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Fakultou humanistních studií UK vydává odborný časopis (periodikum) Dějiny – Teorie – Kritika. Časopis je zaměřen na dějiny historiografie, metodologii a její inovace, s důrazem na polemičnost a kritičnost. Periodikum, v jehož čele jsou redaktoři Pavel Himl, Martin Nodl a Ivan Šedivý, vychází dvakrát ročně.
Kontakt na redakci: tdk(at)msu.cas.cz, nodl(at)centrum.cz

Redakce a redakční rada

Vedoucí redaktoři: Pavel Himl, Martin Nodl, Ivan Šedivý

Redakční rada: Muriel Blaive, Jan Dobeš, Jiří Hanuš, Miloš Havelka, Tomáš Hermann, Jan Horský, Marie Koldinská, Michal Kopeček, Antonín Kostlán, Lucie Kostrbová, Radmila Slabáková, Veronika Středová, Daniela Tinková, Vladimír Urbánek, Martin Wihoda

Výkonný redaktor: Martin Nodl

Obsahy dosud vyšlých čísel, pokyny pro autory, distribuce...  →


Aktualizováno: 2010-08-30       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010