Fondy a sbírky Archivu Akademie věd České republiky

Aktualizovaný popis fondů a sbírek.

Zpracovala Hana Barvíková, březen 2006 (zachycen stav k 31. 12. 2005). Aktualizováno pro stav k 31. 12. 2007.

Navazuje na tištěný pramen: HANA BARVÍKOVÁ - HELENA JANDEROVÁ - VÁCLAV PODANÝ: Fondy a sbírky Archivu Akademie věd České republiky. Práce z dějin Akademie věd, řada B, svazek 13, 1999, 361 s.


Obsah


Aktualizováno: 2009-01-12       © MÚA AV ČR. Podklady, Webmaster 2006