Hlavička MÚA

Databáze MÚA AV ČR

Fondy a sbírky Archivu AV ČR

Digitální průvodce
Databáze poskytující podrobný přehled o archivních souborech (fondech a sbírkách) a pomůckách s možností hledání.
Popis fondů a sbírek A AV ČR
Texty poskytující strukturovaný souhrn informací o archivních souborech; předchůdce výše uvedené databáze.
English guide to archival documents
The American IREX Agency (International Research & Exchanges Board) collaborated with the ASCR Archives on the creation of first version of these pages (1999) and provided financial assistance in the form of a grant both for a published summary of ASCR Archive record-groups (which came out in the Works from the History of the Academy of Sciences series, series B/13, 1999), and for these web-pages, with funds provided by the U. S. Department of State (Title VIII).

Prameny k dějinám přírodních věd (Sources on the History of Natural Sciences)

Prameny k dějinám přírodních věd (Sources on the History of Natural Sciences)

Digitální fotoarchiv MÚA

Digitální fotoarchiv Digitální fotoarchiv MÚA


Bibliografie publikovaných textů Tomáše Garrigua Masaryka a prací o jeho životě a díle (1875–1937)
Bibliography of Publications by T. G. Masaryk and by Other Authors on Masaryk and his Work (1875–1937)

Bibliografie TGM
MALÍNSKÁ, J. – BRABEC, J. – VITANOVSKÁ, N. A KOL. Bibliografie publikovaných textů Tomáše Garrigua Masaryka a prací o jeho životě a díle (1875–1937)
Počet přístupů do databáze za období listopad 2008–prosinec 2010: články: 846, sborníky: 372, knihy: 485, souhrnné vyhledávání: 1113.

Katalogy knihoven MÚA na stránkách WWW OPAC systému ALEPH

Naskenovaný katalog knihovny Archivu AV ČR
Zahrnuje většinu knih získaných do r. 2002
Katalog knihovny Archivu AV ČR
Zahrnuje většinu knih získaných od r. 2002.
Katalog knihovny Masarykova ústavu AV ČR
Příruční knihovna MSÚ budovaná od r. 1995 + zpracovaná část historického fondu knihovny Ústavu TGM.

Digitalizovaná periodika

Čas

Plakety Československé akademie věd

Plakety Československé akademie věd a seznamy jejich nositelů


Aktualizováno: 2011-01-11       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010