Hlavička MÚA

Činnost MÚA AV ČR – Zprávy o činnosti

Zprávy o činnosti Masarykova ústavu a Archivu AV ČR

2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 (pdf, 10 MB)
Zpráva o činnosti MÚA za rok 2009 pro AV ČR – textová část (pdf)
Zpráva o činnosti MÚA za rok 2009 pro AV ČR – číselná část (pdf)

2008

Výroční zpráva za rok 2008 (pdf)
Účetní uzávěrka (pdf)
Náklady a výnosy (pdf)
Zpráva o činnosti MÚA za rok 2008 pro AV ČR – textová část (pdf)
Zpráva o činnosti MÚA za rok 2008 pro AV ČR – číselná část (pdf)

2007

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 s účetní uzávěrkou a zprávou auditora (pdf)

2006

Výroční zpráva za rok 2006 (pdf)

Přílohy (pdf):

  1. Nejvýznamnější výsledky
  2. Publikace
  3. Využití badatelny
  4. Základní personální údaje
  5. Údaje o hospodaření: Rozbor čerpání mzdových prostředků; Rozvaha; Výkaz zisků a ztrát; Příloha k závěrce

2005

Výroční zpráva za rok 2005 (pdf)

Přílohy (pdf):

  1. Základní personální údaje: Archiv, MSÚ
  2. Údaje o hospodaření: Rozbor čerpání mzdových prostředků: Archiv, MSÚ; Rozvaha: Archiv, MSÚ; Výkaz zisků a ztrát: Archiv, MSÚ; Příloha k závěrce: Archiv, MSÚ
  3. Granty

Další zprávy

  • Výroční zpráva Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i., o poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok (pdf):
Další zprávy o činnosti jednotlivých vědeckých útvarů na jejich stránkách:
Věd. útvar Archiv AV ČR
Věd. útvar Masarykův ústav AV ČR
nahoru  ↑

Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010