Hlavička MÚA

Další aktualizace webu v roce 2010 (1. pololetí)

Časopis Čas

Knihovna Masarykova ústavu poskytuje k naskenování časopis Čas Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.; jednotlivé ročníky jsou k dispozici v digitalizované podobě.

Změny

ve vedení MÚA... od 1. 4. 2010.

Promítání pásma filmů o TGM

uspořádal Národní filmový archiv v kině Ponrepo dne 8. 3. 2010... Před promítáním byli návštěvníci informováni o historii a činnosti našeho ústavu. Podrobněji...

Školení spisové služby – legislativa

Základní informace o legislativě pro spisovou službu.

T. G. MASARYK – Za ideálem a pravdou 5

Stanislav Polák
Biografie Masarykova života, představuje tímto předposledním svazkem období sice nejkratší, zato nejdramatičtější. Po vypuknutí světové války r. 1914...
Anotace...

Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe 1918–1938

Obálka Czech and Hungarian Minority Policy

Ferenc Eiler, Dagmar Hájková et al.: Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe 1918–1938. Vydal Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha s MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete Budapest, Prague – Budapest 2009
Anotace...

Práce z Archivu Akademie věd

Obálka

Jaroslava Hofmannová: Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých zemích v letech 1848–1952. Praha, Archiv AV ČR 2009. 368 s.
Anotace...

Studie o rukopisech

Studie o rukopisech
XXXVII–XXXVIII, 2007–2008
Anotace...

Práce z dějin Akademie věd

Práce z dějin Akademie věd – číslo 2/2009: obsah...

Střed | Centre 2/2009

Obálka časopisu

Střed | Centre 2/2009: obsah...


Starší aktualizace: Kronika 2009  →

Kronika 2010 (1. pololetí)

Přednáška Beneš und die Sudetendeutschen im Jahre 1938

V pondělí 28. 6. 2010 od 15:00 se uskuteční další přednáška z přednáškového cyklu pořádaného v rámci grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Hostem Masarykova ústavu bude Detlef Brandes (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf), který vystoupí s přednáškou Beneš und die Sudetendeutschen im Jahre 1938. Přednáška proběhne v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR.
Pozvánka... (pdf)

Děkovný list Nataše Kmochové

Dne 23. června 2010 obdržela pracovnice archivu prom. hist. Nataša Kmochová za dlouholetou práci ve prospěch Akademie věd ČR Děkovný list z rukou jejího předsedy prof. ing. Jiřího Drahoše, DrSc. Srdečně blahopřejeme!

Přednáška „Osudný a ostudný dekret“

V pondělí 21. 6. 2010 od 15:00 se uskuteční další přednáška z přednáškového cyklu pořádaného v rámci grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Hostem Masarykova ústavu bude Benjamin Frommer (Northwestern University, USA), který vystoupí s přednáškou „Osudný a ostudný dekret“. Zrod velkého retribučního dekretu a jeho dopad na poválečnou justici. Přednáška bude pronesena v českém jazyce. Přednáška proběhne v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR.
Pozvánka... (pdf)

Prezentace našich publikací

Prezentace publikací MÚA
  • Jan Rychlík a kol.: Mezi Vídní a Cařihradem I. Utváření balkánských národů
  • Korespondence T. G. Masaryk – staročeši (Helena Kokešová a Vlasta Quagliatová eds.)
  • Martin Franc: Úderná skupina? Výprava českých lékařů a přírodovědců do SSSR v roce 1950 ve světle dopisů Ivana Málka

Ve středu 16. 6. 2010 v 16,30 hod. v Literární kavárně knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1. Knihy a autory představil PhDr. Josef Tomeš.
Pozvánka... (pdf)

Jiří Brabec laureátem Ceny F. X. Šaldy

Jiří Brabec laureátem Ceny F. X. Šaldy

Ve středu 19. května byla v The Chemistry Gallery v Praze předána Cena F. X. Šaldy udělovaná Nadačním fondem Společnosti F. X. Šaldy za mimořádný kritický, uměnovědný a ediční počin roku 2009 literárnímu kritikovi a historikovi Jiřímu Brabcovi (1929) za knihu Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty (1991–2008) vydanou nakladatelstvím Akropolis.
Album...

Podrobněji k publikaci...

F.X. Šalda

Vznik Ceny F. X. Šaldy inicioval a realizoval Jan Lukeš v roce 1994, k obnovení ceny došlo v roce 2002. Dosavadními laureáty se stali: Milan Jungman, Josef Vohryzek, Vladimír Just, Jiří Cieslar, Lubomír Dorůžka, Karel Kraus, Karel Thein, Zdeněk Vašíček, Jiří Opelík, Jarmila Vacková, Jan Štolba, Jindřich Černý a Miloslav Topinka.

Přednáška Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung

V pondělí 17. 5. 2010 od 15:00 se uskuteční další přednáška z přednáškového cyklu pořádaného v rámci grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Hostem Masarykova ústavu bude Marco Zimmermann (Heinrich Heine Universität Düsseldorf), který vystoupí s přednáškou Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung. Přednáška proběhne v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR.
Pozvánka... (pdf)

Jiří Brabec, Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty (1991–2008), Praha: Akropolis 2009.

Kniha je výborem z literárněvědné, kritické a publicistické tvorby Jiřího Brabce, a to z celého dvacetiletého polistopadového období. První část tvoří sedmnáct literárněvědných studií, následuje rozsáhlý exkurz do antisemitské literatury období protektorátu, v další části jsou zařazeny literárněkritické texty a knihu uzavírá osm portrétů, jež ve většině případů tvořily doprovodné texty k edicím interpretovaných autorů. Poprvé je zde otištěn portrét básníka Jaroslava Seiferta, výrazně přepracována byla stať o Karlu Šiktancovi.

Prezentace publikace Karel Kramář (1860–1937): život a dílo

Prezentace publikace Karel Kramář

Slavnostní uvedení publikace věnované prvnímu ministerskému předsedovi Československé republiky Karel Kramář (1860–1937): život a dílo se uskutečnilo dne 28. dubna 2010 v prostorách Informačního centra vlády ve Vladislavově ulici v Praze. Stalo se tak za účasti přibližně čtyřiceti hostů z řad autorů, reprezentantů institucí podílejících se na projektu a dalších zájemců, především historiků a archivářů... (Plný text...)
Album...

Podrobněji k publikaci...

Medaile Za zásluhy o české archivnictví našim pracovníkům

Medaile Za zásluhy o české archivnictví našim pracovníkům

Medaili obdržela na návrh Masarykova ústavu a Archivu AV ČR jeho emeritní pracovnice PhDr. Jaroslava Hoffmannová. Ocenění bylo uděleno i dalšímu dlouholetému pracovníkovi naší instituce PhDr. Jindřichu Schwippelovi. Stalo se tak dne 29. dubna 2010 v Národním archivu v Praze. Oběma spolupracovníkům gratulujeme a přejeme pevné zdraví a elán do projektů, na nichž se s naším ústavem podílejí!
Album...

Přednáška Více než jen politická strana... Německá sociální demokracie v Československu v letech 1918–1938

V pondělí 26. 4. 2010 od 15.00 se uskuteční úvodní přednáška z přednáškového cyklu pořádaného v rámci grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Hostem Masarykova ústavu bude Thomas Oellermann (Heinrich Heine Universität Düsseldorf), který vystoupí s přednáškou Více než jen politická strana... Německá sociální demokracie v Československu v letech 1918–1938, která bude pronesena v českém jazyce. Přednáška proběhne v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR.
Pozvánka... (pdf)

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky

Rada Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Podrobnosti... (pdf)

Přednášky 1955: Staatsvertrag, Die Machtübernahme der Kommunisten im Februar 1948 und das erste Jahrzehnt der ČSSR

Ve čtvrtek 8. 4. 2010 se v rámci pravidelného česko-rakouského přednáškového cyklu Schlüsseljahre und Schlüsselereignisse der österreichischen und tschechischen (tschechoslowakischen) Geschichte 1918 bis heute konají přednášky Thomase Angerera (1955: Staatsvertrag) a Michala Pehra (Die Machtübernahme der Kommunisten im Februar 1948 und das erste Jahrzehnt der ČSSR). Přednášky proběhnou v budově FF UK v Praze, Nám. Jana Palacha 2 v m. č. 201, 15.50–17.25.

Další archivní kulturní památka ve fondu AAV

Diplom Nobelovy ceny za chemii, udělený Královskou švédskou akademií věd ve Stockholmu v roce 1959 Jaroslavu Heyrovskému za objev a vývoj polarografické analytické metody, součást osobního fondu J. Heyrovského, o který pečuje Archiv AV ČR, byl podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, jak vyplývá z pozdějších změn, prohlášen za archivní kulturní památku vedenou v ústřední evidenci pod číslem 148; stal se tak v pořadí třetí archivní kulturní památku našeho archivu.
Tisková zpráva... (pdf)

Přednášky 1945 – Zwischen NS-Erbe, alliierter Administration und Wiederaufbau, Die Wiederherstellung der Tschechoslowakei, die Vertreibung der Sudetendeutschen, das politische System 1945–1948

Ve čtvrtek 1. 4. 2010 se v rámci pravidelného česko-rakouského přednáškového cyklu Schlüsseljahre und Schlüsselereignisse der österreichischen und tschechischen (tschechoslowakischen) Geschichte 1918 bis heute konají přednášky Olivera Rathkolba (1945 – Zwischen NS-Erbe, alliierter Administration und Wiederaufbau) a Michala Pehra (Die Wiederherstellung der Tschechoslowakei, die Vertreibung der Sudetendeutschen, das politische System 1945–1948). Přednášky proběhnou v budově FF UK v Praze, Nám. Jana Palacha 2 v m. č. 201, 15.50–17.25.

Přednášky Anschluß 1938, The Munich Agreement 1938

Ve čtvrtek 18. 3. 2010 se v rámci již uvedeného česko-rakouského přednáškového cyklu konají přednášky Gerharda Botze (Anschluß 1938) a Richarda Vaška (The Munich Agreement 1938). Přednášky proběhnou v budově FF UK v Praze, Nám. Jana Palacha 2 v m. č. 201, 15.50–17.25.

Výstava Život TGM na Hradě – všední i sváteční

pořádaná prezidentskou kanceláří a hradní správou na Pražském hradě v prostorách Velkého sálu Rožmberského paláce a trvající od 2. 3. do 14. 3. 2010 vznikla i za přispění naší instituce. Další informace...

Výstava T. G. Masaryk a jeho rodina

pečeť JGM

je název výstavy, kterou pořádá Masarykovo muzeum v Hodoníně od 4. 3. do 21. 5. 2010 při příležitosti oslav 160. výročí narození prvního československého prezidenta. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., se na ní podílí podle smlouvy o spolupráci s hodonínským muzeem. Z fondů Alice, Herberta, Charlotty, Jana, Olgy a Tomáše Masarykových na ní naše pracoviště zapůjčilo přes 130 výstavních položek včetně několika originálů trojrozměrných exponátů. Mezi ně patří odlitky pečetidla Jana Masaryka (viz obrázek).

Výstava Cesty české ústavnosti

pozvánka

konaná ve dnech 26. 2.–7. 3. 2010 při příležitosti 90. výročí přijetí československé ústavy v roce 1920... zpřístupnila mj. originály dokumentů... Vystavena byla i Washingtonská deklarace z roku 1918 půjčená z našeho archivu. Výstavu doprovází stejnojmenná publikace Petra Mlsny, Lukáše Šlehofera a Dana Urbana. V rámci projektu se uskutečnily též seminář Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy a konference Ústava 1920 – vyvrcholení konstituování československého státu. Na konferenci vystoupili pracovníci našeho ústavu doc. dr. Eva Broklová, DrSc., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. a prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Celý text...

František Hoffmann devadesátiletý

Dlouholetý pracovník Oddělení pro soupis a studium rukopisů A AV ČR PhDr. František Hoffmann, CSc. (nar. 23. 2. 1920 v Litomyšli), přední český kodikolog, archivář a historik středověkého města, oslavil významné životní jubilem v Jihlavě slavnostní prezentací knihy František Hoffmann devadesátiletý. Bližší informace...

Zpráva o činnosti Archivu AV

Výroční zpráva A AV ČR za rok 2009 pro Odbor archivnictví a spisové služby MV ČR... (pdf)

Česko-rakouský přednáškový cyklus

Informace o společném česko-rakouském přednáškovém cyklu Schlüsseljahre und Schlüsselereignisse der österreichischen und tschechischen (tschechoslowakischen) Geschichte 1918 bis heute...

Přednáška

Ve čtvrtek 25. 2. 2010 se koná přednáška prof. Karla Vocelky v rámci uvedeného přednáškového cyklu. Přednáška proběhne v budově FF UK, Nám. Jana Palacha 2 v m. č. 201, 15.50–17.25.

Aktualizované nabídkové listy publikací MSÚ a AAV

Publikace MÚA, Prodej publikací MÚA

Publikace Karel Kramář (1860–1937): život a dílo

obálka

obsahuje na padesát příspěvků, které přinášejí všestrannou reflexi Kramářovy osobnosti v širokém kontextu. Sledován je jako stranický vůdce, politik, první československý ministerský předseda či jako propagátor ideálu novoslovanství a rusofil, i jako martyr, objekt literární karikatury a rovněž jako průmyslník, finančník, stavitel nebo mecenáš a manžel... Podrobněji...

Změna otvírací doby badatelny MÚA AV ČR v roce 2010

Vážení badatelé, z provozních důvodů bude od ledna 2010 změněna otvírací doba badatelny MÚA AV ČR (Archivu AV ČR a Archivu ÚTGM).
Nově bude badatelna pro veřejnost otevřena ve dnech:

  • pondělí 9–12, 13–17
  • středa 9–12, 13–17

V nutných případech kontaktujte prosím pracovníka badatelny na tel. 286 010 120, respektive e-mailu chodejovsky(at)mua.cas.cz.

Zpráva o činnosti MÚA

Zpráva o činnosti MÚA za rok 2009 pro AV ČR...

Starší zprávy: Kronika 2009  →


nahoru  ↑

Aktualizováno: 2010-10-20       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010