Hlavička MÚA

Webové album k výstavě 28. říjen...

Výstava 28. říjen...
múa

Webové album ke konferenci 1918...

Konference 1918...
múa

Mezinárodní vědecká konference
1918: Model komplexního transformačního procesu?
1918: A Model Comprehensive Transformation Process?

Výstava 28. říjen: Proměny jednoho výročí

Pohlednice Tatry 1918Foyer Akademie věd AV ČR, Národní 3, Praha 1, 8. 4.–25. 4. 2008, 8:00–19:00

Výstava, doprovázející mezinárodní konferenci 1918: Model komplexního transformačního procesu?, zaznamenala změny obsahu i stylu oslav dne, považovaného za zakladatelské datum Československé republiky. Jejím hlavním záměrem bylo zachytit utváření i vyprazdňování tradic 28. října či naopak jejich ožívání a udržování v proměnách politického klimatu v průběhu relativně dlouhého období od uzákonění 28. října jako státního svátku v roce 1919 do roku 1988. Chronologicky pojatá výstava připomněla především významná či přelomová data, například 1928, 1938, 1939, 1945, 1948, 1968 či 1988.

Vystavené materiály pocházely z českých muzeí, archivů i soukromých sbírek. Návštěvníci si mohli připomenout dobový tisk a prohlédnout publikace, plakáty či memorální předměty připomínající tato data. Výstava byla připravena ve spolupráci Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i., s Národním muzeem v Praze a Společností Jana Masaryka.

Z materiálů k výstavě: Pozvánka na vernisáž (pdf)

Webové album k výstavě...

Webová prezentace výstavy...

múa

Aktualizováno: 2008-12-08       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.