Hlavička MÚA

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR v MÚA AV ČR — Dny otevřených dveří

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR v MÚA AV ČR — Dny otevřených dveří 2008

Týden vědy a techniky 2008 – logo

Stručný souhrn akce

Dny otevřených dveří v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR se konaly v sídle ústavu v Gabčíkově ulici 10, Praha 8, ve čtvrtek a pátek 6. a 7. listopadu 2008.


Album Dny otevřených dveří 2008

Hlavní budovu MÚA AV ČR navštívilo v obou uvedených dnech přes 80 zájemců. Domluveny byly specializované exkurze z gymnázia v Hradci Králové a studentů historie FF UK s prof. Bobkovou.

Pro návštěvníky byla připravena výstavka z obou archivních celků pracoviště, z dokumentace Archivu Akademie věd ČR a z fondů Ústavu T. G. Masaryka. V tomto roce přinesla zajímavé doklady jak ze života osobností (T. G. Masaryk a jeho rodina, geolog Radim Kettner, geograf Jiří V. Daneš, zajímavosti z odvrácené stránky života historika a estetika Zdeňka Nejedlého, geofyzik Alois Zátopek, chemik Vladimír Staněk a dalších), tak z materiálů vědeckých institucí (Masarykova akademie práce, Česká akademie věd a umění, výzkum Antarktidy, jaderný výzkum apod.).

Pro studenty gymnázia byl připraven výklad o metodice historické práce a tematickém zaměření v obou částech pracoviště a o archivnictví. Konkrétně byli studenti seznámeni se zaměřením Archivu AV ČR a archivu MSÚ a informováni o české síti archivů, o moderních způsobech zpracování archiválií, získali představu o využití databázových programů či o dnešních problémech ukládání elektronických dokumentů, o evidenci archivních fondů; byli také provedeni místními depositáři. Studenti FF UK byli na ukázkách seznámeni především s metodikou historické práce, s prací s prameny, s možnostmi využití nejen obou archivních částí MÚA, ale i dalších českých archivů.

Vedle toho připravil MÚA (autorky Vlasta Mádlová a Daniela Brádlerová) výstavu Od řas k jádru. Vědy o živé a neživé přírodě na půdě Akademie věd ČR, která byla instalována v prostorách Národního divadla (1. galerie a podesty mezi 1. a 2. balkonem) ve dnech 29. října až 9. listopadu 2008 za spoluúčasti Národního divadla a AV ČR.

Pro potřeby Týdne vědy a techniky krom toho zapůjčil Archiv AV ČR propagační materiály (videosnímky).

Program Týdne vědy a techniky 2008 v AV ČR... > Kronika aktualit
Aktualizováno: 2008-11-27       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.