Hlavička MÚA

Webové album ke konferenci 1918...

Konference 1918...

Mezinárodní vědecká konference
1918: Model komplexního transformačního procesu?
1918: A Model Comprehensive Transformation Process?

loga 1

1918: Model komplexního transformačního procesu?
1918: A Model Comprehensive Transformation Process?

Mezinárodní vědecká konference, pořádaná v rámci konferenčního cyklu České křižovatky evropských dějin 1918~1938~1948~1968, se uskutečnila 14.–15. dubna 2008 v Senátu České republiky.

Konala se pod záštitou 1. místopředsedy Senátu České republiky doc. JUDr. Petra Pitharta a předsedy Akademie věd České republiky prof. RNDr. Václava Pačesa, DrSc.,
ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze, Rakouským kulturním fórem v Praze, CEFRES, Ústavem T. G. Masaryka, o. p. s., Masarykovým demokratickým hnutím a s mediální podporou České televize a Českého rozhlasu 2 – Praha.

Zpráva o konferenci 1918: Model komplexního transformačního procesu? (pdf)

Pozvánka se záměrem, podrobným programem a dalšími informacemi (pdf)...
Invitation and Programme (pdf)...

Další informace také na webu České křižovatky evropských dějin.

Webové album ke konferenci...

múa

Aktualizováno: 2008-12-08       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.