Hlavička MÚA

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR v MÚA AV ČR — Dny otevřených dveří

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR v MÚA AV ČR — Dny otevřených dveří 2007

Otvíráme své pracoviště pro všechny návštěvníky ve čtvrtek a pátek 8. a 9. listopadu 2007 od 9 do 16 hodin. Najdete nás v Praze 8, Gabčíkova 10 (Poloha na plánu Prahy..., Dopravní spojení).

Nabízíme:
Výstavka aktuálních publikací, jedinečných archiválií jak z Archivu AV ČR, zaměřeného na vědu, tak z fondů Ústavu T. G. Masaryka.
Prohlídka prostor – nová archivní budova, badatelna, depozitáře.
Výklad o organizaci ústavu, historii pracoviště, prezentace badatelské práce a projektů (publikace, vytvářené databáze – mj. digitální archiv fotografií či korespondence, služby pro veřejnost a výhledy, edice archiválií – mj. spisů a korespondence T. G. Masaryka), výstavka aktuálních publikací a jedinečných archiválií jak z Archivu AV ČR, zaměřeného na vědu, tak z fondů Ústavu T. G. Masaryka; možnost promítnutí krátkých dokumentárních snímků z dějin vědy.
Prodej knih se slevou.
Po domluvě možnost uspořádat besedu a zaměřit ji tematicky (archivnictví, bibliografie, knihovnictví, lexikografie, historikovy pracovní metody, vybraná témata českých dějin 1850–1948, kromě obvyklých politicko-kulturních témat mj. i dějiny vědy, historie českých Němců, životopis T. G. Masaryka, otázky studia rukopisů – kodikologie) a připravit kvíz pro studenty.

Skupiny žádáme o rezervaci termínu:
pro část Archiv AV ČR: Mgr. Hana Barvíková, 286 010 118, barvikova(at)mua.cas.cz
pro část Masarykův ústav: Mgr. Jan Bílek, 286 010 135, bilek(at)mua.cas.cz

Další informace na webu AV ČR > Kronika aktualit
Aktualizováno: 2008-10-03       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.