Hlavička MÚA

Aktualizace webu v roce 2007

Spisová služba v ústavech AV ČR
2007-11-06 /aav/

Podíleli jsme se na vydání... MSÚ

Předběžný program konference Karel Kramář (2007-07-10) MSÚ

T. G. Masaryk: Slovanské studie a texty z let 1889–1891 (2007-06-20) MSÚ

Z aktualizací AAV

Kvarteto českých astronomů a jejich objevy ve výzkumu komet(2007-11-01)

Spisová služba v ústavech AV ČR (2007-09-03)

Polsko–česká spolupráce (2007-06-26)

Změny na stránkách Oddělení... rukopisů a na stránce Kronika zpráv (2007-06-07)

Prémie Otto Wichterleho pro Martina France (2007-05-22)

Jarní běh archivářů (2007-05-16)

Předvýběrové řízení na obsazení doktorského studia (2007-01-30)

Pozvánka na výstavu „100 let výzkumu rukopisů v Českých zemích“ (2007-01-05)

Z aktualizací MSÚ

Nové publikace v edici Na pozvání Masarykova ústavu (2007-10-30)

Konference Karel Kramář (2007-10-10)

Podíleli jsme se na vydání...

Předběžný program konference Karel Kramář (2007-07-10)

T. G. Masaryk: Slovanské studie a texty z let 1889–1891 (2007-06-20)

Organizační schéma (2007-05-10)

Seminář 100 let od zavedení všeobecného volebního práva (1907–2007) (2007-05-02)

Oznámení konference Karel Kramář (2007-04-13)

Nová adresa Digitálního fotoarchivu (2007-02-15)

Nové publikace (2007-02-14)

Předvýběrové řízení na obsazení doktorského studia (2007-01-30)

Nová čísla časopisu Dějiny – teorie – kritika (2007-01-15)


Kronika 2007


Rozhlasový pořad ke konferenci Karel Kramář

se vysílal 26. 11. 2007 ve 21:40 na ČRo6 v cyklu Zaostřeno na vědu.
Zvukový záznam...   Konference Karel Kramář...

msú

Fotogalerie MÚA AV ČR

Webové album ke konferenci Karel Kramář...   Konference Karel Kramář...

msú

Pozvánka

Kvarteto českých astronomů a jejich objevy ve výzkumu komet

Alois Martin David, O. Praem. (1757–1836)
Josef Morstadt (1797–1869)
František Ignác Halaška (1780–1847)
Wilhelm von Biela (1782–1856)

Seminář a výstava, pořádané k 250. výročí narození Martina Aloise Davida a 210. výročí narození Josefa Morstadta.
Seminář se konal v pondělí dne 12. listopadu 2007 od 10 hodin ve výstavních prostorách v přízemí budovy Akademie věd ČR, Národní tř. 3, Praha 1, slavnostní otevření výstavy tamtéž v 17 hodin.
Program (pdf)...

Pořádaly Společnost pro dějiny věd a techniky, Klášter premonstrátů Teplá, Učená společnost České republiky, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Česká astronomická společnost, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., členové Rady vědeckých společností při AV ČR, Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.

aav

Týden vědy a techniky

Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky v Masarykově ústavu – Archivu AV ČR.
Dny otevřených dveří

Otevřeli jsme své pracoviště v Praze 8, Gabčíkova 10 (Poloha na plánu Prahy..., Dopravní spojení...) pro všechny návštěvníky ve čtvrtek a pátek 8. a 9. listopadu 2007 od 9 do 16 hodin.

Podrobnosti...


múa

Konference Karel Kramář

Mezinárodní vědecká konference KAREL KRAMÁŘ (1860–1937)

Jednání se uskutečnilo ve dnech 31. října–2 listopadu 2007 v Praze, Clam-Gallasově paláci, Husova 20.

Konferenci organizovali Jan Bílek a Luboš Velek.

Podrobnosti na samostatné stránce...


2007-11-07 /msú/Konference Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století

Konala se ve dnech 6.–7. září 2007 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v zasedací místnosti č. 206.
Pozvánka... (pdf)

aav


Předání prémie – Pačes a Wichterlová

Prémie Otto Wichterleho pro Martina France

Letošní Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky v Akademii věd ČR byly předány v pondělí 21. května 2007 předsedou AV ČR prof. Václavem Pačesem a paní Lindou Wichterlovou. Jedním z oceněných je mladý pracovník MSÚA–A AV ČR, PhDr. Martin Franc, PhD. z útvaru Archivu AV ČR. Na snímku paní Linda Wichterlová a prof. Václav Pačes při předávání Prémií.
Další podrobnosti...

aav


Podzimní běh archivářů

V pondělí dne 17. září 2007 o 18. hodině na tradičním místě v oboře Hvězda v Praze.
Pozvánka na podzimní běh archivářů... (rtf)

Polsko–česká spolupráce

Jedním z výsledků dlouhodobé dohody o spolupráci mezi pražským Archivem AV ČR a Archiwum nauki PAU i PAN v Krakově je právě vydaná kniha Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką a Bedřichem Hroznym, jejíž prezentace byla spojena s výstavou Między Krakowem a Pragą, věnovanou nejen spolupráci těchto orientalistů, ale i spolupráci archivářů při přípravě publikace.
Korespondencja...

Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką a Bedřichem Hroznym

K vydání připravili Ewa Dziurzyńska, Marek Ďurčanský, Pavel Kodera.
Kraków, Polska Akademia Umiejętności, Archiwum nauki PAU i PAN, Archiv Akademie věd ČR 2007, 310 s.
Autoři práce připravili kritickou edici celkem dvou set dopisů, které si Jan Rypka a Bedřich Hrozný vyměnili v letech 1914–1948 a které jsou uloženy jak v Archivu AV ČR, tak v Archiwum nauki PAU i PAN, tak konečně v Knihovně Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur NM v Praze. Dopisy byly psány v polštině, češtině a němčině, vkládány do nich byly i úryvky v osmanské turečtině, perštině a arabštině.
Ač je převažujícím jazykem knihy polština, úvodní portréty všech tří orientalistů jsou otištěny nejen polsky, ale i česky, stejně jako ediční poznámka. Publikace je doplněna několika dokumenty, které se spolupráce všech tří týkají, výběrovým přehled bibliografie, přehledem zařazené korespondence a rejstříkem osob; připojena je také řada ilustrací – dopisy, fotografie, kresby, obrazy.

Między Krakowem a Pragą

Výstava spojená s představením publikace věnované korespondenci Jana Rypky, Bedřicha Hrozného a Tadeusze Kowalského byla slavnostně otevřena 22. června 2007 v sídle Archiwum nauki PAU i PAN v Krakově, v ulici Św. Jana 26, za účasti představitelek obou archivů, které se na přípravě publikace a výstavy podílely – Dr. Rity Majkowské a doc. Dr. Aleny Míškové, autorky výstavy Ewy Dziurzyńské a jejího českého spolupracovníka Marka Ďurčanského a dalších zájemců jistě nejen o dějiny orientalistiky. Za Polskou Akademii Umiejętności výstavu otevřel její generální tajemník, prof. Dr. Jerzy Wyrozumski; mezi četnými účastníky byla i Dr. Anna Kowalská-Lewická, dcera T. Kowalského.
Výstava bude v Krakově otevřena do 12. října 2007, poté bude přenesena do Prahy. Doplňuje vydanou knihu řadou exponátů, které dobře dokumentují nejen život a spolupráci všech tří významných orientalistů, ale také spolupráci polských a českých autorů a velice příjemnou a přátelskou atmosféru, kterou se jim při její přípravě podařilo vytvořit.

Předání prémie – Wichterlová a Franc

Prémie Otto Wichterleho pro Martina France

Letošní Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky v Akademii věd ČR byly předány v pondělí 21. května 2007 předsedou AV ČR prof. Václavem Pačesem a paní Lindou Wichterlovou. Jedním z oceněných je mladý pracovník MSÚA–A AV ČR, PhDr. Martin Franc, PhD. z útvaru Archivu AV ČR.

Společný snímek oceněných
Na 1. snímku paní Linda Wichterlová spolu s M. Francem, na 2. snímku všichni ocenění pracovníci.
Charakteristika oceněného... (doc)


XXIII. ročník Jarního běhu archivářů

V pondělí dne 21. května 2007 o 18. hodině na tradičním místě v oboře Hvězda v Praze.
Pozvánka na jarní běh archivářů... (rtf)
Zpráva o jarním běhu archivářů... (rtf)

Obálka výroční publikace

Podíleli jsme se na vydání

výroční publikace Už vícekrát nezazní tak těžce requiem... Před sedmdesáti lety zemřel T. G. Masaryk. Praha 2007.
Archiv ÚTGM


Pozvánka

Seminář 100 let od zavedení všeobecného volebního práva (1907–2007)

Další seminář z cyklu „Na pozvání Masarykova ústavu“
18. 5. 2007 od 9:30 Poslanecká sněmovna PČR, místnost Státních aktů
Program
9: 30–9: 45 zahájení
9: 45–10:05 Jana Malínská: Volební právo do říšské rady, českého zemského sněmu a do obcí v letech 1848–1907
10:05–10:25 Vratislav Doubek: Volební právo hrozba či naděje české politiky
10:25–10:45 Eva Broklová:Volby s přihlédnutím k první československé republice
10:45–11:05 Michal Pehr: „Bílé lístky-špatné úmysly“
11:05–11:25 Jan Bureš: Od Národní fronty k prvním svobodným volbám. Změna volebního systému a první svobodné volby 1990
Kontakt:
PhDr. Michal Pehr: pehr@mua.cas.cz, telefon 234 612 206
Pozvánka (png)

Výstava „100 let výzkumu rukopisů v Českých zemích“

Výstava „100 let výzkumu rukopisů v Českých zemích“ se konala od 15. ledna do 9. února 2007 ve foyer hlavní budovy Akademie věd ČR v Praze na Národní třídě č. 3.
Další podrobnosti...
Webové album k výstavě...

Aktualizováno: 2008-11-27       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.