Hlavička MÚA

Vědecký útvar AAV


Vědecký útvar AAV


Organizační struktura AAV


Sídla MÚA AV ČR

Sídla MÚA a spojení  →

Hlavní budova MÚA AV ČR, Gabčíkova ul. 10

Hlavní budova MÚA AV ČR, Gabčíkova ul.

Hlavní budova MÚA AV ČR, Gabčíkova ul.

Hlavní budova MÚA AV ČR, Gabčíkova ul.

Hlavní budova MÚA AV ČR, Gabčíkova ul.

Depozitář knihovny - nájemní prostory Jenštejn

Jenštejn

Sklad archivu - nájemní prostory Prometheus

Prometheus

Centrální spisovna pro KAV a SSČ - Národní 3

Národní

Detašovaná pracovna - Brno, Jana Uhra 10

Detašovaná pracovna - Brno

Struktura věd. útvaru Archiv AV ČR

Činnost AAV  →

Oddělení pro institucionální fondy od r. 1952

Činnost oddělení  →
Vedoucí
PhDr. Daniela Brádlerová, PhD.
286 010 114, bradlerova(at)mua.cas.cz
Pracovníci
Mgr. Jan Boháček
286 010 134, bohacek(at)mua.cas.cz
PhDr. Jan Hálek, Ph.D.
286 010 113, 221 403 227, halek(at)mua.cas.cz, janhalek(at)seznam.cz
Mgr. Václav Hankovec
286 010 113, hankovec(at)mua.cas.cz
PhDr. Jiřina Kalendovská
605 969 168, kalendovska(at)rect.muni.cz
Mgr. Vlasta Mádlová
286 010 114, madlova(at)mua.cas.cz

Oddělení pro osobní fondy a institucionální fondy do r. 1952

Činnost oddělení  →
Vedoucí
PhDr. Milena Josefovičová
286 010 115, josefovicova(at)mua.cas.cz
Pracovníci
PhDr. Marie Bahenská, PhD.
286 010 116, bahenska(at)mua.cas.cz
Mgr. Hana Kábová
286 010 116, kabova(at)mua.cas.cz

Oddělení dějin Akademie věd

Činnost oddělení   →
Vedoucí
PhDr. Miroslav Kunštát, PhD.
286 010 115, kunstat(at)mua.cas.cz
Pracovníci
PhDr. Martin Franc, PhD.
286 010 123, franc(at)mua.cas.cz
Doc. PhDr. Alena Míšková, PhD.
286 010 111, miskova(at)mua.cas.cz

Oddělení pro soupis a studium rukopisů

Činnost oddělení  →
Vedoucí
PhDr. Pavel Brodský, CSc. et DSc.
222 828 217, brodsky(at)mua.cas.cz
Pracovníci
PhDr. Marta Hradilová
222 828 215, hradilova(at)mua.cas.cz
PhDr. Martina Jeránková, Ph.D.
222 828 215, jerankova(at)mua.cas.cz
Mgr. Stanislav Petr
222 828 215, petr(at)mua.cas.cz
PhDr. Martina Šumová
222 828 217, sumova(at)mua.cas.cz
Mgr. Marie Tošnerová
222 828 217, tosnerova(at)mua.cas.cz
Externí spolupráce
PhDr. Juliana Boublíková
Doc. Ivana Ebelová, CSc.
PhDr. Irena Zachová
549 498 340, izachova(at)phil.muni.cz

Knihovna AAV

Stránky (společné) knihovny MÚA  →
Bc. Eva Vondráčková
+420 286 010 117, vondrackova(at)mua.cas.cz

nahoru  ↑

Aktualizováno: 2010-11-16       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010