Hlavička MÚA

Odborná činnost oddělení AAV ČR

Oddělení pro soupis a studium rukopisů

Komise pro soupis a studium rukopisů při Archivu AV ČR

Členové komise   |  Z historie Komise   | Práce a katalogy vzniklé činností Komise  |

Členové komise

Předseda: Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

Členové:

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Prof. PhDr. Václav Bok, CSc.
Doc. PhDr. Vilém Herold, CSc.
Prof.PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
PhDr. František Hoffmann, CSc.
Mgr. Štěpán Kohout
Doc. PhDr. Milan Mráz, CSc.
PhDr. Petr Nejedlý
Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c.
Mgr. Jan Pařez, PhD.
PhDr. Alena Richterová, CSc.
PhDr. Zuzana Silagiová
Prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.
PhDr. Karel Stejskal, CSc.
Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
Mgr. Marta Vaculínová, PhD.
PhDr. Anežka Vidmanová, CSc.

Z historie Komise

  • Vývoj 1906–1953
  • Vývoj 1953–1990
  • Vývoj 1990–dosud

Práce a katalogy vzniklé činností Komise pro soupis a studium rukopisů


nahoru  ↑

Aktualizováno: 2010-08-31       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010