Hlavička MÚA
Z katalogu iluminovaných rkp...

Webové album z prezentace Katalogu iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny...


Publikace oddělení pro soupis a studium rukopisů

Další práce a katalogy vzniklé činností Komise pro soupis a studium rukopisů


Odborná činnost oddělení AAV ČR

Oddělení pro soupis a studium rukopisů

Činnost oddělení pro soupis a studium rukopisů

Činnost oddělení

Zaměření

Oddělení pro soupis a studium rukopisů Archivu Akademie věd České republiky je centrem kodikologického výzkumu v České republice. Metodickým dohledem nad jeho činností je pověřená Komise pro soupis a studium rukopisů, složená z významných externích odborníků.

Činnost

Činnost oddělení podrobněji...
Publikační činnost oddělení

Úkoly

  • zmapování situace uložení rukopisů na celém území státu a vypracování Průvodce po rukopisných fondech
  • vyhotovení souborného katalogu rukopisů a jeho zpřístupnění ve formě elektronické databáze
  • zpracování katalogů jednotlivých rukopisných fondů

nahoru  ↑

Aktualizováno: 2010-08-31       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010