Hlavička MÚA

Odborná činnost AAV

Odborná činnost oddělení AAV

Budova MÚA AV ČR

Budova

 

Budova

 

Vstupní chodba

 

Archiválie

 

Depozitář

 

Pořádací místnost

 

Vědecký útvar Archiv AV ČR

Ředitelé Archivu AV ČR

Vojtíšek

1953–1968 Václav Vojtíšek


Vaněček

1968–1985 Václav Vaněček


Nový

1985–1990 Luboš Nový


Šole

1990–1991 Zdeněk Šolle


Míšková

1992–1994 Alena Míšková


Kostlán

1995–2001 Antonín KostlánSulitková

2001–2005 Ludmila SulitkováMíšková

2005 Alena Míšková


Ředitelé MÚA AV ČR

Šedivý

2006–únor 2010 Ivan Šedivý


Šedivý

od 1. srpna 2010 Luboš Velek


Aktualizováno: 2010-08-30       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010