Hlavička MÚA

Odborná činnost AAV

Odborná činnost oddělení AAV

Vědecký útvar Archiv AV ČR

Literatura o Archivu AV

Vybraná literatura o AAV

(řazeno chronologicky)
 • VÁCLAV VOJTÍŠEK: O Archivu Československé akademie věd. Věstník ČSAV 66, 1957, s. 139–150, 233–242.
 • Archiv Československé akademie věd – Průvodce po archivních fondech. Praha, Nakladatelství ČSAV 1962, 128 s.
 • MIROSLAV BOHÁČEK: Ústřední archiv ČSAV jako pracoviště Komise pro soupis a studium rukopisů. Archivní zprávy ČSAV 1, 1970, s. 25–32.
 • Ústřední archiv Československé akademie věd – Průvodce po archivních fondech. Doplněk I. Praha, Academia 1973, 174 s.
 • VÁCLAV PODANÝ – MIROSLAV ŠMIDÁK: Ústřední archiv ČSAV v letech 1981–1985 a výhled jeho činnosti v dalších letech. Práce z dějin Československé akademie věd, řada A, svazek 1, 1986, s. 301–311.
 • ALENA MÍŠKOVÁ – VÁCLAV PODANÝ: Činnost Ústředního archivu ČSAV v letech 1991–1992. Práce z dějin Československé akademie věd, řada A, svazek 4, 1992, s. 4–11.
 • VÁCLAV PODANÝ: Archive of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Práce z dějin České akademie věd, řada C, svazek 2, 1993, s. 159–166.
 • JIŘÍ BERAN: Počátky soupisu rukopisů v Československé akademii věd. Studie o rukopisech, XXXI, 1995–1996, s. 119–152.
 • STANISLAV PETR: Komise pro soupis a studium rukopisů v Akademii věd České republiky (Historický přehled). Práce z dějin Akademie věd, řada A, svazek 5, 1997, s. 265–295.
 • VÁCLAV PODANÝ – JINDŘICH SCHWIPPEL: Předchůdci Archivu Akademie věd České republiky. Práce z dějin Akademie věd, řada A, svazek 5, 1997, s. 223–264.
 • HANA BARVÍKOVÁ – HELENA JANDEROVÁ – VÁCLAV PODANÝ: Fondy a sbírky Archivu Akademie věd České republiky. Práce z dějin Akademie věd, řada B, svazek 13, 1999, 361 s.

Aktualizováno: 2010-08-30       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010