Hlavička MÚA

Další aktualizace webu

Studie o rukopisech

Studie o rukopisech
XXXIX, 2009
Obsah...

Karel Kramář (1860–1937): život a dílo

Další ohlasy publikace...

22. zasedání Rady MÚA AV ČR

Usnesení ze zasedání... (pdf)

Střed | Centre 2/2010

Obálka časopisu

Střed | Centre 2/2010: obsah...

Časopis Střed v on-line databázi

Časopis Střed je excerpován internetovou databází Central and Eastern European Online Library...

Ohlasy publikace Karel Kramář (1860–1937): život a dílo

Videozáznam vystoupení J. Bílka v ČT...

Výstava Bulharsko - Československo

Příspěvek archivu MSÚ k výstavě... (plný text)

Aktualizované nabídkové seznamy publikací

Nabídkový list publikací AAV... (pdf)
Nabídkový list publikací MSÚ... (pdf)

Časopis Práce z dějin Akademie věd – číslo 2/2010

Obsah a resumé...

Projekt Edvard Beneš, Němci a Německo

má své stránky: benes.mua.cas.cz Viz též odkaz ve Zkratkách vlevo na hlavní straně webu MÚA

21. zasedání Rady MÚA AV ČR

Usnesení ze zasedání... (pdf)

Změny ve vedení MÚA

Struktura MÚA...
Galerie ředitelů AAV...

Informace o ukončených grantech

Granty ukončené v roce 2009...

Další čísla časopisu DTK online

Zpřístupňujeme vybraná starší čísla Časopisu DTK k online prohlížení.

20. zasedání Rady MÚA AV ČR

Usnesení ze zasedání... (pdf)

Výroční zpráva MÚA za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009...

Ohlasy publikace Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně I (1940–1941)

Projekt Zápisy... I – Ohlas v médiích...

Martin Franc. Úderná skupina? Výprava českých lékařů a přírodovědců do SSSR v roce 1950 ve světle dopisů Ivana Málka

Obálka Úderná skupina?

Vydává Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., v řadě Práce z Archivu AV ČR, řada B, svazek 19

Tři oddíly dokumentů předchází zásadní úvodní studie, v závěru ediční poznámka a soupis literatury. Jde o dosud málo probádanou problematiku sovětizace v přírodních a lékařských vědách v Československu – nejen pomocí dokumentů publikace seznamuje s několikaměsíční stáží předních odborníků v SSSR v roce 1950.
Práce vznikla za podpory juniorského badatelského projektu č. KJB 800770701 Ivan Málek a vědní politika 1952–1989 podpořeného Grantovou agenturou AV ČR. Plný text...

Korespondence T. G. Masaryk – staročeši

Obálka Korespondence TGM - staročeši

Nakladatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., edice Korespondence TGM

Pátý svazek ediční řady Korespondence T. G. Masaryka Korespondence T. G. Masaryk – staročeši vypovídá o vztahu Tomáše G. Masaryka s reprezentanty a sympatizanty Národní strany v Čechách. Práce vznikla jako součást projektu Grantové agentury České republiky č. 409/07/0239. Obsahuje úvodní studii Heleny Kokešové a Jana Bílka Vztahy T. G. Masaryka s představiteli a stoupenci Národní strany v Čechách v zrcadle jejich vzájemné korespondence... Plný text...

19. zasedání Rady MÚA AV ČR

Usnesení ze zasedání... (pdf)

Ohlasy publikace Karel Kramář (1860–1937): život a dílo

Zprávy, anotace, relace, rozhovory, recenze...

Práce z dějin Akademie věd

Práce z dějin Akademie věd – číslo 1/2010: obsah...

Střed | Centre 1/2010

Obálka časopisu

Střed | Centre 1/2010: obsah...

Časopis DTK online

Zpřístupňujeme vybraná starší čísla Časopisu DTK k online prohlížení.

Starší aktualizace

Kronika 2011  →

Starší aktualizace  →

Úvodní stránka

Akademie v centru pozornosti

Aktuálně

Pozvánka na přednášlu z cyklu Edvard Beneš, Němci a Německo

V pondělí 9. 5. 2011 od 15:00 se uskuteční další přednáška z přednáškového cyklu pořádaného v rámci grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Hostem Masarykova ústavu a Archivu AV bude Alena Feriancová (FF UKN v Nitře), která vystoupí s přednáškou Neľahké susedstvo: koncept bezpečnosti v československo-nemeckých vzťahoch 1918-1926. Přednáška proběhne v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 2. patře v místnosti č. 206.

Pozvánka (pdf)

Vyšel další svazek sebraných spisů T.G. Masaryka nazvaný Ideály humanitní

Ústav T. G. Masaryka a Masarykův ústav a archiv Akademie věd ČR vydaly tento měsíc další svazek sebraných spisů T.G. Masaryka nazvaný Ideály humanitní. Více zde.

Pozvánka na vědeckou konferenci

Mezinárodní vědecká konference „150 let moderního parlamentarismu ve střední Evropě“
7. – 8. dubna 2011
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a Národní muzeum

Konference se koná pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslavy Němcové

Pozvánka na vědeckou konferenci

Program konference (pdf)
Das Programm der Tagung (pdf)
Pozvánka (pdf)
Einladung (pdf)
Registrace (pdf)

Pozvánka na přednášku

V pondělí 21. 3. 2011 od 15:00 se uskuteční další přednáška z přednáškového cyklu pořádaného v rámci grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Hostem Masarykova ústavu a Archivu AV bude Miloslav Szabó (Zentrum für Antisemitismusforschung TU Berlin), který vystoupí s přednáškou "Židovská otázka" na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky. Přednáška proběhne v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 2. patře v místnosti č. 206.

Pozvánka... (pdf)

Cena poroty Nakladatelství Akademia za rok 2010

Knize Bohemia Docta, na jejíž přípravě se lví měrou podíleli pracovníci Archivu AV ČR byla udělena Cena poroty Nakladatelství Academia za rok 2010.

Anotace knihy Bohemia Docta (pdf)
Cena poroty (pdf)

Pozvánka na konferenci

Call for Papers (pdf)
Call for Papers - Deutsch (pdf)

Časopis Střed 2/2011 - výzva autorům

Výzva autorům (pdf)
Call for Papers (pdf)

Přednáška Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období

V pondělí 28. 2. 2011 od 15:00 se uskuteční další přednáška z přednáškového cyklu pořádaného v rámci grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Hostem Masarykova ústavu a Archivu AV bude Miroslav Šepták světových dějin FF UK), který vystoupí s přednáškou „Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období“. Přednáška proběhne v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR.
Pozvánka... (pdf)

Prezentace věděcké kritické edice Korespondence T. G. Masaryk - Antoník Rezek

V sobotu 12. 3. 2011 od 11:00 se uskuteční prezentace věděcké kritické edice Korespondence T. G. Masaryk - Antonín Rezek pořádaná v rámci Valného shromáždění Masarykovy společnosti v zasedací síni č. 206 Kanceláře Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.. Knihu uvedou editoři Jan Bílek - Helena Kokešová - Vlasta Quagliatová a další hosté. Obálka Rezek

Pozvánka... (pdf)
Tisková zpráva... (pdf)

Zpráva o činnosti MÚA

Pozvánka... (pdf)

Seminář Druhý život T. G. M.

se uskuteční ve dnech úterý 9. a středa 10. listopadu 2010 v Masarykově muzeu v Hodoníně. 14. ročník semináře je součástí oslav 160. výročí narození T. G. Masaryka. Pořádají jej Masarykovo muzeum v Hodoníně, Kabinet pro studium díla TGM při katedře filozofie FF MU v Brně, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. a Město Hodonín.
Pozvánka s podrobnostmi... (pdf)
Přihláška... (doc) (Uzávěrka přihlášek 30. 6. 2010)
Aktualizovaná pozvánka s programem... (pdf) (Atualizováno 4. 11. 2010)

Přednáška Edvard Beneš v politické karikatuře

V pondělí 25. 10. 2010 od 15:00 se uskuteční další přednáška z přednáškového cyklu pořádaného v rámci grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Hosty Masarykova ústavu budou Volker Mohn (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) a Petr Karlíček (Státní okresní archiv Děčín), kteří vystoupí s přednáškou Edvard Beneš v politické karikatuře. Přednáška proběhne v  budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR.
Pozvánka... (pdf)

10. Týden vědy a techniky

banner Týdne VT

Tisková konference, která každoročně zahajuje Týden vědy a techniky (1.–7. listopadu), se uskuteční 26. října 2010 v budově Akademie věd ČR v Praze. O letošním Týdnu vědy a techniky v AVČR podrobněji... (pdf)

Výročí B. Raýmana

Seminář Bohuslav Raýman (1852–1910), badatel, učitel a organizátor vědy

Seminář, 13. října 2010 v budově Karolina, Ovocný trh 3–5, Praha 1
Ohláška semináře... (pdf)
Program semináře... (pdf)
Tisková zpráva na stránkách AV ČR...

Odhalení pamětní desky B. Raýmanovi

Pamětní deska B. Raýmana

Pamětní deska Bohuslava Raýmana (1852–1910), mj. generálního tajemníka ČAVU, byla u příležitosti stého výročí úmrtí odhalena dne 18. září 2010 v jeho rodišti Sobotce za přítomnosti zástupců naší instituce. Slavností provázela Marie Sekerová, předsedkyně kulturní komise, která přečetla zdravici rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla. S projevy vystoupili Martin Franc, náš pracovník z oddělení Dějin AV, a Karol Bílek. Slavnost uzavřel starosta města Stanislav Tlášek.
Televizní reportáž....
Tisk...
Pozvánka... (pdf)

Konference Archivní tradice a praxe. Jsou archiváři historici? // Archival Traditions and Practice: Are Archivists Historians?

29. 9.–3. 10. 2010, Univerzita Karlova, Praha
29 Sept–3 Oct May 2010, Charles University, Prague, Czech Republic
International Council on Archives – Section on University and Research Institution Archives (SUV)
Čeští pořadatelé: Ústav dějin UK a Archiv UK, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Společnost pro dějiny věd a techniky
Podrobnosti...

Seminář Je archivář historikem?

Seminář archivářů vysokých škol a vědeckých institucí na téma „Je archivář historikem?“ uspořádali Veterinární a farmaceutická univerzita a Společnost pro dějiny věd a techniky. Uskutečnil se 14. září 2010 v Brně.

Bližší informace...
Zpráva o semináři...

Mnichov 1938 ve vzpomínkách současníků

Konference Mnichov 1938...

Mezinárodní vědecká konference se uskutečnila 30. září 2010 od 9 hodin v prostorách Lannovy vily.
Pozvánka s programem... (pdf)

Výstava o Masarykovi a jeho rodině v Senátu

průvodce

Výstava T. G. Masaryk a rodina byla slavnostně zahájena za účasti zástupců našeho pracoviště, které na ni zapůjčilo vybrané exponáty, dne 9. září 2010 v sídle Senátu Parlamentu České republiky v několika historických prostorách Valdštejnského paláce v Praze. Plný text...

Delegace archivářů z Ukrajiny

Archiváři z Ukrajiny

Dne 8. 9. 2010 navštívili MÚA – Archiv AV ČR v rámci oficiální návštěvy Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR zástupci ukrajinských archivů Oksana Pašenková, zástupkyně ředitele Státního ústředního archivu nejvyššího úřadu státu a vlády, Iryna Maťašová, první zástupkyně ředitele Státního výboru archivů Ukrajiny, Vira Kupčenková, ředitelka Městského archivu v Kyjevě, a Vladislav Berkovskyj, ředitel Státního ústředního archivu pro zahraniční archivní ukrajinika. Přijali je a s Archivem AV seznámili Luboš Velek, ředitel MÚA AV ČR, a vedoucí dvou archivních oddělení – Daniela Brádlerová a Miroslav Kunštát.

Přednáška ,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky

V pondělí 20. 9. 2010 od 15:00 se uskuteční další přednáška z přednáškového cyklu pořádaného v rámci grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Hostem Masarykova ústavu bude Ines Koeltzsch, která vystoupí s přednáškou ,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky. Přednáška proběhne mimořádně v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, v místnosti 201. Přednáška bude pronesena v českém jazyce.
Pozvánka... (pdf)

Nejvýznamnější publikované výstupy MÚA 2005–2009

Soupis – edice, záznam, ohlasy, anotace, odkaz... (pdf).

Zpravodaj MÚA, číslo 2009

Elektronická verze k přímému prohlížení:

Open publication

Starší zprávy

Kronika 2011  →

Starší kroniky  →


Akademie v centru pozornosti

(Externí adresy dokumentů mohou být měněny. V případě chybového hlášení hledejte na internetu podle klíčových slov.)
nahoru  ↑

Aktualizováno: 2011-01-27       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010